Met dank aan God drie-enig vir al die seŽninge wat Hy so mildelik en onverdiend op ons uitstort!

Gesels saam:
Maak kontak
AV Uitgewers
Leroleng se aanboord-uitgewer tot jou diens

Waar kom Leroleng se naam vandaan?

Lerole is die naam wat deur baie van hulle wat vir Stof lief is, en vir wie hy bevoorreg is om te mag dien, teenoor hom gebruik word. Dit stam af van die Pedi weergawe, van Stof se naam.

Leroleng is dus die omvattende term wat al die belange rondom Stof, en die diens waarvoor Vader hom geroep is, insluit en omskryf.


Wat word onder die Leroleng vaandel bedryf?
As jy meer wil weet oor een van die onderwerpe, klik
op die onderwerp van jou keuse hieronder
vir 'n volledige inligtingstuk.
Dag tot dag Evangelisasie Diens by toevlugsoorde Opleiding: gestremdes Hospitaal-bediening Geestelike rehabilitasie Hospitaal personeel Sosiale berading Trauma begeleiding Stigma-
terapie
Psigiatriese begeleiding
Berading aan gestremdes Skuld-
berading
Kansel-
bediening
Tehuis-bediening Intersessie
Laat ons bid
Huweliks-
bevestiging
Sterwens-
begeleiding
Begrafnis dienste Ondersteuning van naasbestaandes

Evangelisasie

Die bevordering en verspreiding van die vrymakende Evangelie van Jesus Christus.

Geestelike sorg by enkele toevlugsoorde.

Opleiding, toerusting en mentorring van veral gestremde evangeliste.


Hospitaal bedienaar

Geestelike en sosiale ondersteuning aan pasiŽnte wat in die hospitaal is.

Geestelike en sosiale ondersteuning aan pasiŽnte wat onlangs ontslaan is, en nie net na liggaam nie, maar ook na gees, nog 'n genesingspad het om te stap.

Geestelike en sosiale ondersteuning van hospitaal- en trauma personeel ten opsigte van werksverwante- sowel as persoonlike uitdagings.

Berading, terapie en rehabilitasie

Persone met sosiale uitdagings.

Die getraumatiseerde persoon.

Die gestigmatiseerde persoon.

Die psigiatriese pasiŽnt.

Die gestremde.

Skuldberading.                         P


Prediker

Kanselbediening op uitnodiging.

Bediening by tehuise vir gestremdes.


Intersessor

Om saam met jou te kniel voor Vader, oor sake wat jy in gebed aan Hom wil opdra.

Interaksie, met jou instemming, met ander intersessors oor jou gebedsversoeke.

Huweliksbevestiger

Konsultasie tussen die familie en die bruidspaar, na behoefte.

Geestelike voorbereiding
vir die huwelik.

Administratiewe voorbereiding.

Die geestelike huweliks-bevestiging.

Die staatkundige huweliks-bevesting.

Nasorg aan die bruidspaar en familie, waar die behoefte is.


As iemand sterf

Sterwensbegeleiding.

Die hantering van die begrafnis.

Nasorg aan die naasbestaandes.


Kommisaris van ede

Die afneem van verklarings, verfikasie van dokumente en waarmerking van dokumente.
(Veral ten opsigte van die dokumentasie en sake van hulle, wat deur Stof gedien word.)


Mediadekking
Radiokansel: 2015/02/28 RSG
2018/09/18
RSG
2018/09/23
RSG
2018/09/30
Prontuit
2018/12/10
RSG
2019/06/22
RSG
2020/10/05
Nuwelied
2020/10/14
RSG
2020/11/22
Inligtingstukke
Riglyne: Dien jou medemens in nood
Gevolge van die disinformasie oor Cyril se troetelvirus

Legitimasie en erkenning:
Om jou wettiglik te mag dien.
FCCA-Int: Legitimasie as Woordbediener en hospitaalbediener.
FCCA-Int Bybelskool: Mentor vir gestremde studente.
CCSA: Registrasie as berader.
ACRP: Registrasie as geestespraktisyn.
Hospivisie: Geestelike werk en berading in staatshospitale.
Departement van Binnelandse Sake: Huweliksbevestiger en Kommisaris van ede.
Lekkerkuier Skakels
AV Uitgewers
Leroleng se aanboord-uitgewer tot jou diens
Naomi Hayward:
Geestelike pitkos
om jou te verryk
Perre Nel:
Tekenprent-
Evangelisasie
FCCA-INT
Felowship of Christian Churches in Africa
Nuttige skakels na voorslag dienste Stof se
tuisblad